امپراطوراعظم

تماس بگیرید

توضیحات

همبرگر دست ساز گوشت ، زبان،راسته گوساله،سوسیس چوریتسو،پنیر ترکیبی پیتزا،قارچ