پادشاه شکمو

تماس بگیرید

این محصول 3 لایه و در نان گرد میباشد.

ترکیبات : همبرگز دست ساز، راسته گوساله ،زبان،قارچ ، پنیر ترکیبی،سس مخصوص

توضیحات

ترکیبات : همبرگز دست ساز، راسته گوساله ،زبان،قارچ ، پنیر ترکیبی،سس مخصوص