سرباز فلفلی

تماس بگیرید

توضیحات

همبرگر دست ساز گوشت، پپرونی، ژامبون ، قارچ ، پنیر ترکیبی