صدرعظم کبیر

تماس بگیرید

این ساندویپچ 2 لایه ، که لایه اولی چیزبرگر گوشت و لایه بالایی سوسیس چوریتسو با قارچ و پنیر می باشد

ترکیبات : سوسیس چوریتسو ، همبرگر گوشت ، ژامبون، قارچ ، پنیر ترکیبی و …

توضیحات تکمیلی

سایز

سبزیجات