فیله مرغ با قارچ و پنیر

تماس بگیرید

توضیحات

فیله مرغ مز دار شده ، قارچ ، پنیر ترکیبی