ملکه سر آشپز

تماس بگیرید

این ساندویچ 3 در لایه و نان گرد می باشد که لایه اولی چیزبرگر با ژامبون و قارچ لایه دوم فیله مرغ و لایه سوم ژامبون با پنیرو قارچ بلغاری میباشد.

همبرگر دست ساز ، فیله مرغ ، بلغاری، ژامبون ، قارچ ، پنیر ترکیبی، سس مخصوص

توضیحات تکمیلی

سایز

سبزیجات