هات داگ پنیری

تماس بگیرید

ترکیبات: هات داگ ، پنیر ترکیبی ، قارچ ، خیارشور، گوجه و…

توضیحات تکمیلی

سایز

سبزیجات